armlet

armlet
[΄a:mlət] n թևնոց. ապարանջան. փոք րիկ ծովախորշ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Armlet — Arm let, n. [Arm + let.] 1. A small arm; as, an armlet of the sea. Johnson. [1913 Webster] 2. An arm ring; a bracelet for the upper arm. [1913 Webster] 3. Armor for the arm. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • armlet — (n.) 1530s, dim. of ARM (Cf. arm) (n.1) …   Etymology dictionary

 • armlet — [ärm′lət] n. [ ARM1 + LET] 1. a band worn for ornament around the arm, esp. the upper arm 2. a small, narrow, deep arm or inlet of the sea …   English World dictionary

 • armlet — /ahrm lit/, n. 1. an ornamental band worn on the arm, esp. a bracelet worn high on the arm, rather than on the wrist. 2. a little inlet or arm: an armlet of the sea. [1525 35; ARM1 + LET] * * * ▪ jewelry       decorative band, usually of gold,… …   Universalium

 • armlet — /ˈamlət/ (say ahmluht) noun 1. an ornamental band worn on the arm. 2. a little arm: an armlet of the sea …  

 • armlet — noun Date: 1535 1. a band (as of cloth or metal) worn around the upper arm 2. a small arm (as of the sea) …   New Collegiate Dictionary

 • armlet — noun /ˈɑːmlət/ a) A band that is worn on the arm that for ornamental or identification purposes. b) A small arm, having to do with the sea …   Wiktionary

 • armlet — arm·let || ɑːmlɪt n. ornamental band worn around the upper arm, arm band …   English contemporary dictionary

 • armlet — noun a bracelet worn round the upper arm …   English new terms dictionary

 • armlet — arm·let …   English syllables

 • armlet — arm•let [[t]ˈɑrm lɪt[/t]] n. 1) jew an ornamental band worn high on the arm 2) a small inlet or arm, as of the sea • Etymology: 1525–35 …   From formal English to slang

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”